top of page
IMG_3932 копія.jpg
Line separator

Projects

ОСС

Школа ОСС

Всеукраїнська, сезонна, освітня програма, метою якої є проведення тижневих шкіл для представників ОСС. Так, основною метою проєкту є підвищення рівня обізнаності молоді щодо ролі ОСС, формування прошарку активних, свідомих патріотичних лідерів, що виховуються у дусі патріотизму задля подальшого збільшення залученості молоді до процесів ухвалення рішень і розв’язання проблем на національному та місцевому рівнях.

Програма академічних обмінів «Плацкарт»

Проведення студентських академічних обмінів між ЗВО різних регіонів України для сприяння обміну різноманітними освітніми практиками, покращення рівня комунікації між молоддю регіонів України, підвищення рівня інтегрованості ЗВО регіонів до єдиної мережі української освіти.

Міжнародний форум «InterYouth 2022»

Проведення міжнародного форуму на платформі Української студентської ліги з представниками від національних та іноземних органів студентського самоврядування задля побудови міцних партнерських стосунків, обміну знаннями і досвідом та поширення позитивного студентського українського бренду на міжнародному рівні.

E-stud Formula

Всеукраїнський проєкт, метою якого є залучення студентів технічних закладів вищої освіти до процесу розробки та реалізації власних проєктів в сфері машино-транспортного конструювання, проектування та обслуговування, задля збільшена кількість молоді (студентів та молодих спеціалістів) залучених до науково-технічної та конструкторської діяльності.

Навчальний посібник про ОСС

Створення єдиної бази нормативно-правових документів ОСС, прикладів функціонування різних моделей студентських самоврядувань ЗВО, розглядів практичних ситуацій тощо. Укладання відповідної бази даних, а також видання збірки-посібника допоможе у налагодженні роботи нестабільних самоврядувань, підготовці нових кадрів та інституційній спадковості ОСС.

Стажування для студентів

Програма спрямована на те, щоб допомогти студентам здобути корисний досвід у провідних державних установах та приватних компаніях, а роботодавцям — підібрати потрібних студентів-спеціалістів за навичками.

Всеукраїнське опитування студентства ЗВО України щодо діяльності ОСС

Ціллю проведення даного дослідження є отримання конкретної емпіричної інформації, що буде відображати об’єктивний стан діяльності ОСС в ЗВО України.

Це дослідження стане передовим відкриттям у сфері освіти хоча б тому, що буде досліджено діяльність ОСС, що на даний період часу достеменно не досліджено та її стан спрогнозувати неможливо.

 

ОСС є важливою складовою громадянського суспільства, розвиток якого закріплено Конституцією України. Розвиток громадянського суспільства є пріоритетом для держави. Дослідження, у свою чергу, дозволить стимулювати розвиток органів студентського самоврядування ЗВО України.

 

Дане дослідження дозволить сформувати фактологічний пласт емпіричної інформації, оперуючи якою можна сформувати дієві механізми вирішення наявних проблем та формування і справді релевантних управлінських рішень.

Також у процесі дослідження буде встановлено зв’язок із студентським самоврядуванням ЗВО різних регіонів України, що в подальшому дозволить консолідувати інтенціональний вимір взаємодії студентського самоврядування, сформувавши, на основі даної інформації, конкретні засоби досягнення даної мети.

PYSANKA

Charity organization “Ukrainian students’ league” is launching the project PYSANKA, which aims to raise funds for the needs of children affected by the war and purchase humanitarian aid and medicines for the frontline areas.

youtube-preview_pysanka.png
photo_2022-06-25 10.54.03.jpeg

DIGNITY KITS

Girls are shy to go to schools during their periods while mothers make a decision between buying sanitary napkins for themselves or food for their children.

The Ukrainian Student League is launching the first large-scale campaign in Ukraine to help girls and women of reproductive age, distributing boxes with all the necessary products for health and hygiene.

bottom of page