IMG_3623.jpg
Line separator

Про нас

Студентам

Ми — Українська студентська Ліга, організація, створена студентами для студентів з метою розвитку та всебічної підтримки студентського ком‘юніті, а також рухів та проєктів, що стосуються нашого життя. 

 

Наша місія: Формувати культуру студентського життя для творення змін в українському суспільстві.

Наша візія: Бути найкращою частиною студентського життя. Створити екосистему молодіжного середовища в Україні для розвитку, координації та представництва інтересів студентської спільноти.

Участь в нашій організації та її проєктах дає можливості як для накопичення особистого досвіду і збільшення конкурентоспроможності людини загалом, так і для просування в ієрархії УСЛ.

Структура сформована так, щоб мати змогу ефективно взаємодіяти зі студентським самоврядуванням (ОСС), бізнесом, громадськими та молодіжними організаціями. 

Об'єднуючи ресурсну базу і вектори розвитку, що сформовані ОСС, ми маємо можливість втілювати різноманітні проєкти і програми (від сфери науки та спорту до приємних бонусів, таких як: знижки, пріоритетні місця на різні заходи, практики на підприємствах і в державних органах тощо).

Все це — лише частина тих можливостей, які підвищують рівень студентського життя, що і є метою нашої діяльності. 

 
IMG_3782 копія.jpg

ОСС

Авторами ідеї та засновниками Української студентської Ліги є студенти: учасники органів студентського самоврядування,  актив молодіжного життя, громадські діячі.


Рада засновників  — структура, яка опікується інституціоналізацією та стабільністю діяльності УСЛ. Вона потрібна для захисту цінностей та збереження ідеї УСЛ протягом тривалого часу.

Основна функція — контроль за дотриманням усіма органами своїх повноважень та цінностей УСЛ.

Виконавча Колегія — це наш уряд, виконавчий керівний орган. Він охоплює Секретаріат, який забезпечує сталий робочий процес, і шість відділів, які опікуються багатовекторним розвитком УСЛ.

Функції: організація роботи УСЛ, реалізація завдань і планів, сформованих Конгресом Ліги.

Відокремлені підрозділи — філії УСЛ з власною структурою у різних містах України. Вони формуються з головної цінності УСЛ — Студентів. Відокремлені підрозділи створюються для єднання студентів України на локальному рівні та реалізації місцевих проєктів.

Функції: створення сприятливих умов для взаємодії студентів України з метою їх співпраці.

Конгрес Ліги  — наш парламент та головна рушійна сила у концептуально-ідеологічному та ціннісно-ресурсному напрямках розвитку УСЛ. У Конгресі представлено три основні рушійні сили нашої діяльності: студентське самоврядування, бізнес та громадські організації. Студентське самоврядування ЗВО України є основною силою Конгресу (70% голосів).

 

Отже, делегати ОСС мають право голосу та ухвалюють рішення щодо:

  • стратегії та вектору розвитку організації;

  • нових проєктів;

  • прийняття нових членів;

  • представництва в різних установах тощо.
     

ОСС не є юридичною особою, тому як орган він не може бути членом організацій, але вихід є:

ОСС можуть направити свого делегата, надавши нам документи, що підтверджують його повноваження. Після цього делегат отримує право голосу та розширені можливості, щоб він міг представляти свій ОСС свого ЗВО в межах нашої організації.

 

Ми визнаємо цю людину як суб'єкт ОСС. Отже, ОСС може користуватися перевагами участі в організації.


Членство може бути асоційоване для тих ОСС, що не відповідають Закону України «Про вищу освіту», та повне — для всіх інших.

 
IMG_4058 копія.jpg

Якщо ви:

- організація, яка має бажання втілити у життя чудові комерційні або соціальні проєкти;

- хочете працювати із кваліфікованою та активною командою, орієнтуючись на молодь;

у вас є чудова можливість отримати стійкий зв‘язок із цільовою аудиторією та покращити рівень життя українського студентства, молоді та загалом вплинути на розвиток держави. Позитивні зміни залежать від нашої співпраці!

Ми є неприбутковою громадською спілкою: будь-які надходження, які отримує Ліга, спрямовуються на підтримку ініціатив студентства.

Ми прагнемо прозорих та чесних відносин. Кожен член спілки має право вимагати звітування про витрати ресурсів об’єднання.

Ми — незалежна організація. Лише засновники, члени Виконавчої Колегії, делегати ОСС ЗВО та інші учасники впливають на вектор розвитку об’єднання. Але в жодному разі — не сторонні суб‘єкти. 

Ми працюємо згідно з Конституцією України та Законом України «Про громадські об'єднання».

Партнерам

 
IMG_4670.jpg
 

ОСС члени УСЛ

logo spu.png
photo5301160228466834217.jpg
PicsArt_10-25-11.49.16.png
IMG_20201107_190958_718.png
CP HAY-1.png
photo5260675128000362333.jpg
KNLU.png
21740337_201161740423343_7061824471450117188_n.png
IMG_6648.PNG
22710.png
Логотип-ДонНТУ_.png

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Львівський національний університет імені Івана Франка

Національний авіаційний університет

Національний університет біоресурсів та природокористування України

Київський національний лінгвістичний університет

Національна академія внутрішніх справ

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Університет імені Альфреда Нобеля

Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ


Національний лісотехнічний університет України


Український державний хіміко-технологічний університет


Донецький національний технічний університет


Запорізький державний медичний університет


Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького


Кременчуцький національний університет


Донецький національний медичний університет


Національний університет «Львівська політехніка»


Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

 

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана


Університет банківської справи, м. Львів


Придніпровська державна академія будівництва та архітектури


Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ


Запорізький національний університет

 

Дніпровський медичний інститут традиційної та нетрадиційної медицини

Національний транспортний університет

Державний університет «Житомирська політехніка»

IMG_4700.jpg