top of page
IMG_3623.jpg
Line separator

Про нас

Студентам

Ми — Українська студентська Ліга, організація, створена студентами для студентів з метою розвитку та всебічної підтримки студентського ком‘юніті, а також рухів та проєктів, що стосуються нашого життя. 

 

Наша місія: Формувати культуру студентського життя для творення змін в українському суспільстві.

Наша візія: Бути найкращою частиною студентського життя. Створити екосистему молодіжного середовища в Україні для розвитку, координації та представництва інтересів студентської спільноти.

Участь в нашій організації та її проєктах дає можливості як для накопичення особистого досвіду і збільшення конкурентоспроможності людини загалом, так і для просування в ієрархії УСЛ.

Структура сформована так, щоб мати змогу ефективно взаємодіяти зі студентським самоврядуванням (ОСС), бізнесом, громадськими та молодіжними організаціями. 

Об'єднуючи ресурсну базу і вектори розвитку, що сформовані ОСС, ми маємо можливість втілювати різноманітні проєкти і програми (від сфери науки та спорту до приємних бонусів, таких як: знижки, пріоритетні місця на різні заходи, практики на підприємствах і в державних органах тощо).

Все це — лише частина тих можливостей, які підвищують рівень студентського життя, що і є метою нашої діяльності. 

Студентам
IMG_3782 копія.jpg

ОСС

Авторами ідеї та засновниками Української студентської Ліги є студенти: учасники органів студентського самоврядування,  актив молодіжного життя, громадські діячі.


Рада засновників  — структура, яка опікується інституціоналізацією та стабільністю діяльності УСЛ. Вона потрібна для захисту цінностей та збереження ідеї УСЛ протягом тривалого часу.

Основна функція — контроль за дотриманням усіма органами своїх повноважень та цінностей УСЛ.

Виконавча Колегія — це наш уряд, виконавчий керівний орган. Він охоплює Секретаріат, який забезпечує сталий робочий процес, і шість відділів, які опікуються багатовекторним розвитком УСЛ.

Функції: організація роботи УСЛ, реалізація завдань і планів, сформованих Конгресом Ліги.

Відокремлені підрозділи — філії УСЛ з власною структурою у різних містах України. Вони формуються з головної цінності УСЛ — Студентів. Відокремлені підрозділи створюються для єднання студентів України на локальному рівні та реалізації місцевих проєктів.

Функції: створення сприятливих умов для взаємодії студентів України з метою їх співпраці.

Конгрес Ліги  — наш парламент та головна рушійна сила у концептуально-ідеологічному та ціннісно-ресурсному напрямках розвитку УСЛ. У Конгресі представлено три основні рушійні сили нашої діяльності: студентське самоврядування, бізнес та громадські організації. Студентське самоврядування ЗВО України є основною силою Конгресу (70% голосів).

 

Отже, делегати ОСС мають право голосу та ухвалюють рішення щодо:

 • стратегії та вектору розвитку організації;

 • нових проєктів;

 • прийняття нових членів;

 • представництва в різних установах тощо.
   

ОСС не є юридичною особою, тому як орган він не може бути членом організацій, але вихід є:

ОСС можуть направити свого делегата, надавши нам документи, що підтверджують його повноваження. Після цього делегат отримує право голосу та розширені можливості, щоб він міг представляти свій ОСС свого ЗВО в межах нашої організації.

 

Ми визнаємо цю людину як суб'єкт ОСС. Отже, ОСС може користуватися перевагами участі в організації.


Членство може бути асоційоване для тих ОСС, що не відповідають Закону України «Про вищу освіту», та повне — для всіх інших.

ОСС
IMG_4058 копія.jpg

Якщо ви:

- організація, яка має бажання втілити у життя чудові комерційні або соціальні проєкти;

- хочете працювати із кваліфікованою та активною командою, орієнтуючись на молодь;

у вас є чудова можливість отримати стійкий зв‘язок із цільовою аудиторією та покращити рівень життя українського студентства, молоді та загалом вплинути на розвиток держави. Позитивні зміни залежать від нашої співпраці!

Ми є неприбутковою громадською спілкою: будь-які надходження, які отримує Ліга, спрямовуються на підтримку ініціатив студентства.

Ми прагнемо прозорих та чесних відносин. Кожен член спілки має право вимагати звітування про витрати ресурсів об’єднання.

Ми — незалежна організація. Лише засновники, члени Виконавчої Колегії, делегати ОСС ЗВО та інші учасники впливають на вектор розвитку об’єднання. Але в жодному разі — не сторонні суб‘єкти. 

Ми працюємо згідно з Конституцією України та Законом України «Про громадські об'єднання».

Партнерам

Партнерам
IMG_4670.jpg
ОСС - члени УСЛ

ОСС члени УСЛ

logo spu.png
photo5301160228466834217.jpg
PicsArt_10-25-11.49.16.png
IMG_20201107_190958_718.png
CP HAY-1.png
photo5260675128000362333.jpg
KNLU.png
21740337_201161740423343_7061824471450117188_n.png
IMG_6648.PNG
22710.png
Логотип-ДонНТУ_.png
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

 • Львівський національний університет імені Івана Франка

 • Національний авіаційний університет

 • Національний університет біоресурсів та природокористування України

 • Київський національний лінгвістичний університет

 • Національна академія внутрішніх справ

 • Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого

 • Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

 • Університет імені Альфреда Нобеля

 • Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

 

 • Національний лісотехнічний університет України

 

 • Український державний хіміко-технологічний університет

 

 • Донецький національний технічний університет

 

 • Запорізький державний медичний університет

 

 • Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

 

 • Кременчуцький національний університет

 

 • Донецький національний медичний університет
   

 • Національний університет «Львівська політехніка»
   

 • Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
   

 • Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
   

 • Університет банківської справи, м. Львів
   

 • Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
   

 • Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
   

 • Запорізький національний університет
   

 • Дніпровський медичний інститут традиційної та нетрадиційної медицини
   

 • Національний транспортний університет
   

 • Державний університет «Житомирська політехніка»

IMG_4700.jpg
bottom of page